Op de koffie

 

In de lente van 2018 ontkiemde bij Barbara Hoekstra het plan om een overkoepelende organisatie specifiek voor paardvriendelijke huisvesting op te richten. Daarom nodigde zij de eigenaars van de paardvriendelijke paddocks in de buurt uit en vroeg hen op de koffie. Na een heel positieve kennismaking, rondleiding, ideeën en pizza kwam de groep op geregelde tijdstippen bij elkaar op bezoek. Om ervaringen uit te wisselen en te praten over de positie van paardvriendelijke huisvesting en wat we daar aan zouden kunnen doen – maar het bleef bij “praten over”. 

 

Momentum

 

In het vroege voorjaar van 2019 creeërden Ralph en Leonie van VideoHippisch hun crowdfunding voor een non-profit documentaire over paardvriendelijke huisvesting onder de noemer Van Box Naar Buiten. Barbara en Ivo meldden zich meteen als ambassadeurs aan en maakten zich hard voor de campagne. Het klikte ook geweldig tussen beide teams. Helaas werd het doelbedrag niet behaald met crowdfunding maar er was wel een tsunami van Belgische en Nederlandse persaandacht en sociale media activiteit rond het onderwerp. 

Klik!

Ivo Bols was van het eerste koffiemoment gewonnen voor het idee van een koepelorganisatie en daarom hebben Barbara en Ivo hun professionele kennis bij elkaar gelegd en een officiële structuur uitgewerkt waarin de online community en vereniging zijn ontstaan.

Na een gezellige ontmoeting tussen beide teams werd deze structuur Van Box Naar Buiten genoemd, omdat het doel grootser is dan enkel een documentaire. De online community ligt verankerd in de vereniging Van Box Naar Buiten.